Category Archives: Kỹ năng marketing sale

Hướng dẫn kỹ năng marketing sale

Hiểu vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo của Google Adwords

Vị trí quảng cáo “1” có nghĩa quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên trên một trang. Nói chung, việc có vị trí quảng cáo cao sẽ tốt hơn, vì nhiều khả năng sẽ có nhiều khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn hơn.