Dễ hiểu, để đánh giá được website doanh nghiệp hay bất kỳ điều gì,việc đầu tiên bạn cần phải làm là xác định mục tiêu. Mục tiêu ở đây là những mục tiêu đo lường có thể đạt được, phân tích được trên website, được chuyển đổi từ mục tiêu kinh doanh của công ty.

Ví dụ như bạn đặt doanh số năm nay là 2 tỷ thì chuyển đổi sang website bạn phải bán được 20.000 đơn hàng. Chỉ khi nào lượng hóa được như vậy, bạn mới có thể thể đánh giá hiệu quả của website so với mục tiêu đề ra. Trong Google Analytics, bạn có thể đặt thiết lập đo lường website chuyển đổi từ mục tiêu kinh doanh bằng 4 phương pháp:

Destination

Sử dụng một trang đích là mục tiêu, khi trang đích hiển thị với người truy cập thì được tính là một lượt chuyển đổi. Ví dụ bạn xây dựng trang bán hàng, hãy đặt trang cảm ơn là trang đích mục tiêu. Bởi vì, sau khi thanh toán, trang cảm ơn xuất hiện đồng nghĩa với việc đơn hàng đã được hoàn tất.

Duration

Đo lường mức độ tham gia của người dùng, xem thời lượng ở lại trang tối thiểu là một chuyển đổi. Ví dụ cho những website quan tâm đến nội dung video. Mục tiêu hoàn thành ở đây chính là thời gian xem hết video. Nếu người dùng truy cập nhưng chỉ ở lại không đủ lâu, dù vẫn được tính là một session nhưng sẽ không được xem là hoàn thành mục tiêu.

Pages/Screens per sessions

Coi số lượng trang xuất hiện mỗi phiên là mục tiêu. Người dùng xem nhiều hơn số trang hoặc màn hình đã chỉ định sẽ tạo ra một chuyển đổi. Ví dụ khi mua vé máy bay, bạn sẽ đi từ homepage – lịch trình bay – mua bảo hiểm, hành lý – thanh toán – trang cảm ơn. Như vậy để hoàn thành đơn hàng, mục tiêu bạn cần thiết lập để lượng hóa là người dùng phải đi qua 4 trang con trong một phiên truy cập.

Event

Người dùng tương tác với website được tính như một lượt chuyển đổi. Ví dụ một số website của chuyên gia, sau một bài blog chia sẻ góc nhìn, quan điểm, bạn muốn người dùng download một trang tài liệu để tiếp tục nghiên cứu thì hành động truy cập của khách hàng vào liên kết đó được xem là một mục tiêu.

Trên đây là tổng quan về cách thiết lập mục tiêu để đo lường hiệu quả website. Chi tiết hơn về cách thiết lập, phân tích dữ liệu website, đọc – hiểu chỉ số, cài đặt và sử dụng Google Analytics sẽ được chia sẻ trong Khóa học Web Analytics: Phân tích dữ liệu website.

Nguồn: brandcamp