PRODUCTION / MEDIA

  • Chụp ảnh sản phẩm
  • Chụp ảnh quảng cáo
  • Video Marketing
  • Phim doanh nghiệp
  • Quảng cáo OOH
  • Quảng cáo điện tử
  • Biển tấm lớn

CÔNG TY TNHH LÂM MINH LONG

  • 555A Đại lộ Bình Dương, Hiệp thành, TP. TDM, Tỉnh Bình Dương.
  • 0901.550.510 – 0901.550.520 – 0981.550.510
  • lml.vnn@gmail.com