1. Tối ưu tiêu đề sale page
  2. Mô tả sơ lược về toàn bộ nội dung sale page (phần cần cô đọng và kích thích user tiếp tục đọc kỹ từng nội dung trong sale page)
  3. Nói về những khó khăn, nỗi đau của KH, những nhóm KH phù hợp với sản phẩm hay dịch vụ của bạn,…
  4. Nói về các lợi ích của sp/dv của bạn mang lại…
  5. Giới thiệu chi tiết, mô tả, hướng dẫn , có thêm video càng tốt…
  6. Kêu gọi hành động lần 1 (click mua hàng, điền form đăng ký,…)
  7. Tiếp tục đưa ra những thứ thuyết phục hơn: quà tặng, sự hỗ trợ, giảm giá, tặng thêm, feedback kh cũ…
  8. Cam kết chính sách dịch vụ, sự hỗ trợ, cam kết hoàn tiền 100%,…
  9. Kêu gọi mua hàng lần 2
Đây chỉ là những gợi ý, không nhất thiết phải theo đúng lộ trình này, có thể thêm or bớt các phần để phù hợp. Tích hợp công cụ đo lường để cảm nhận tối ưu dần dần trong quá trình thay đổi…
nguồn: atpsoftware