– Nguyên tắc 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười.

– Nguyên tắc 2: Vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trước tiên hãy học sao cho mình đáng tiền.

– Nguyên tắc 3: Không có ngành nào trên đời là dễ kiếm tiền cả, không có việc nào là “dễ như ăn kẹo” hết.

– Nguyên tắc 4: Làm việc, không có nơi nào là thuận lợi hoàn toàn, ức chế bực dọc là chuyện bình thường.

– Nguyên tắc 5: Bỏ công sức, tâm huyết ra, dù nhiều mấy cũng không được than tiếc.

+ Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức.

+ Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm.

+ Không kiếm được kinh nghiệm, thì kiếm được trải nghiệm.

+ Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.

– Nguyên tắc 6: Chỉ khi thay đổi thái độ của bản thân, ta mới có thể thay đổi được chỗ đứng của mình trong xã hội.

Chỉ khi thay đổi thái độ làm việc của bản thân, ta mới có được vị trí cao trong nghề nghiệp.

– Nguyên tắc 7: Nguyên nhân khiến con người ta cảm thấy mơ hồ chỉ có một. Đó chính là trong những năm tháng mà đáng ra ta nên phấn đấu, nên làm việc chăm chỉ thì ta lại nghĩ quá nhiều, nhưng lại làm quá ít, luôn hỏi “Tại sao”, nhưng không hỏi “Tại sao không?”.

– Nguyên tắc 8: Làm việc gì cũng phải có cái tâm, thì mới có cái tầm. Chưa thể hiện năng lực đã khoe mẽ khả năng là “đồ bỏ đi”.

Một khi để tâm đến công việc, tinh thần chủ động sẽ hình thành, thổi bùng động lực để ta dốc hết sức hoàn thành.

– Nguyên tắc 9: Coi tuổi trẻ là vốn, có nỗ lực, vốn mới giá trị để mang ra định giá bản thân. Vậy mà…

+ Mở miệng ra đã nhắc đến khó khăn, sự trưởng thành đã cách bạn quá xa rồi.

+ Mới bỏ ra chút công sức đã nghĩ đến việc báo đáp, cơ hội đã cách bạn quá xa rồi.

+ Vừa bắt tay vào làm đã nghĩ đến lợi ích cá nhân, trái ngọt đã cách bạn quá xa rồi.

+ Vừa có chút khởi sắc đã đòi hỏi điều kiện, tương lai đã cách bạn quá xa rồi.

+ Chưa hợp tác đã nghĩ cách sao cho mình không chịu thiệt, sự nghiệp đã cách bạn quá xa rồi.

 

Chúc Bạn thành công!