Cách kháng Fanpage Facebook bị hạn chế quảng cáo

Bước 1: Chuẩn bị 1 nick Facebook sạch, chưa từng liên quan gì đến quảng cáo càng tốt. Hoặc ít nhất là không bị hạn chế quảng cáo.: Chuẩn bị 1 nick Facebook sạch, chưa từng liên quan gì đến quảng cáo càng tốt. Hoặc ít nhất là không bị hạn chế quảng cáo.

Bước 2: Share quyền quản trị của Fanpage qua Nick sạch kia. Đồng thời gỡ hết toàn bộ vai trò quản trị, biên tập viên và người phụ trách quảng cáo ra khỏi page chỉ để mỗi Nick sạch kia.

Bước 3: Truy cập vào chất lượng tài khoản đến phần trang để gửi yêu cầu xem xét lại.

Nội dung kháng nghị như sau:

My Page ID: 6662113276xxxx currently under Disabled Ad.

I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy.

Thay ID: 6662113276xxxx bằng ID page của bạn.

Trang bị “Khả năng quảng cáo bị hạn chế vĩnh viễn”

  1. Để một tài khoản sạch xác minh danh tính giữ quyền quản trị Fanpage.
  2. Xóa hết tài khoản khoản thành viên khác ra khỏi trang, đặc biệt các tài khoản bị hạn chế hoặc lịch sử nợ tiền, vi phạm chính sách. Các tài khoản sạch có thể giữ lại.
  3. Kiểm tra lại các nội dung bài viết hình ảnh xem có vi phạm chính sách của facebook hay không ( tham khảo tại đây) ? Đặc biệt hình ảnh sản phẩm có thương hiệu và xóa khỏi fanpage.
  4. Duy trì hoạt động của fanpage như bình thường, đăng bài mới. Chú ý không đăng nội dung vi phạm chính sách.
  5. Thời gian chờ đợi 2 tuần – 2 tháng Fanpage sẽ được active trở lại