Khách hàng không ngồi đọc ngấu nghiến bài viết của bạn. Vậy làm sao để thu hút khách hàng. Sau đây là cách phân bố từ khóa, thu hút khách hàng giúp bạn bán hàng trên mạng hiệu quả.
Phân bố từ khóa trong bài viết – Điều quan trong cần lưu ý trong cách bán háng trên mạng
Thông thường phải từ 3 – 7 %. Chúng ta lấy trung bình 5%.
Ví dụ: khử mùi hôi nhà bếp ==> từ khóa 5 từ
Từ khóa 5 từ = 5 x 20 Lần = 100 từ xuất hiện 1 lần
Ví dụ: than hoạt tính khử mùi bếp ==> từ khóa 6 từ
Từ khóa 6 từ = 6 x 20 lần = 120 từ xuất hiện 1 lần
Phân bố từ khóa trong bài viết
Từ khóa mỗi lần xuất hiện phải tự nhiên:
  • Sửa câu
  • Chèn câu mới
khác biệt so với xung quanh (in đậm, màu,…)
  • Phân nữa từ khóa xuất hiện dạng rộng, để tự nhiên
  • Từ khóa dạng rộng phải chứa đủ từ khóa
Khách hàng không ngồi đọc ngấu nghiến bài viết của bạn. Vậy làm sao để thu hút khách hàng giúp bán hàng trên mạng hiệu quả
Phân bố từ khóa trong bài viết hợp lý
  • Khơi gợi nhu cầu khách hàng
  • Tăng kiến thức cho khách hàng
  • Nâng cảm xúc khách hàng
  • Thu hút khách hàng bằng tiêu đề, tiêu đề phụ
  • Tiêu đề phụ PR giá trị của đoạn kế để thu hút khách hàng
  • Tiêu đề phụ phải làm nổi bật: ( in đậm, chữ lớn, màu cam đậm kích thích mua hàng hoặc xanh lá cây thoải mái cho mắt, mắt không cần điều tiết khi nhìn vào màu xanh lá cây

Nguồn : http://blog.kinhdoanhonline.org