Để tùy biến các thành phần trên website , bạn hãy vào Flatsome ==> Theme Option

Giới thiệu các tùy chỉnh Color, Font chữ, Layout, Header của theme Flatsome

Giới thiệu các tùy chỉnh Color, Font chữ, Layout, Header của theme Flatsome 1

TÙY CHỈNH MỘT SỐ THÔNG SỐ CƠ BẢN

1. Header:

 • Presets: Thay đổi được giao diện header
 • Logo & Site Identify: Thay đổi Logo và Favicon (Biểu tượng site), khẩu hiệu, tùy chỉnh hiển thị của Logo
 • Top Bar: tùy chỉnh thanh header trên cùng của website (ẩn hiện, màu sắc chữ, màu sắc background, kiểu menu nếu có)
 • Header main: tùy chỉnh thanh header ở giữa (độ rộng , chiều cao, màu chữ, màu sắc background màu hoặc hình, chọn kiểu menu, khoảng cách giữa các menu, kích thước chữ menu, màu chữ menu,…)
 • Header bottom: tùy chỉnh thanh header cuối cùng (chiều cao, màu sắc background, chiều cao, kiểu menu, màu chữ, màu chữ menu,….)
 • Header Mobile Menu: tùy chỉnh header trên mobile
 • Sticky Header: Header chạy theo khi kéo chuột xuống phần nội dung (có thể custom Logo trên sticky header)

2. Style:

 1. Color
  • Main Color: tùy chỉnh màu sắc của website, bao gồm 4 loại màu  Primary Color: màu chủ đạo của website, Secondary Color: màu nhấn của website, Success Color: màu chữ thông báo thành công, Alert Color: màu chữ thông báo
  • Type: tùy chỉnh màu chữ website
   • Base Color: Tùy chỉnh màu chữ toàn bộ website
   • Headline Color: Tùy chỉnh màu chữ tiêu đề website
   • Devider Color: Tùy chỉnh màu đường kẻ website
  • Link: tùy chỉnh màu của link
   • Link colors: tùy chỉnh màu của link
   • Link colors:hover: tùy chỉnh màu của link khi đưa chuột vào link đó
  • Shop Color:
   • Add to cart / Checkout buttons: màu của nút thêm vào giỏ và thanh toán
   • Sale bubble: màu của nhãn dán Khuyến mãi
   • New bubble: màu của nhãn dán Sản phẩm mới
   • Review Stars: màu của các ngôi sao khi nhận xét
 2. Typography: tùy chỉnh Font Chữ của Website
  • Headlines: tùy chỉnh Font Chữ của các tiêu đề trên website (Thẻ H1, H2, H3, …)
  • Base: tùy chỉnh Font Chữ, cỡ chữ,  cho toàn bộ văn bản trên website
  • Navigation: tùy chỉnh Font Chữ cho thanh menu
  • Text Transforms: tùy chỉnh kiểu chữ in hoa

3. Blog: Tùy chỉnh giao diện cho Trang Chuyên Mục (Danh mục bài viết)

 1. Blog Layout: tùy chỉnh giao diện hiển thị trong trang Chuyên mục
  • Tùy chỉnh sidebar: bên trái, bên phải, không hiển thị
  • Enable Sidebar Divider: Bật / tắt đường phân cách giữa nội dung và Sidebar
  • Post Layout: tùy chỉnh giao diện hiển thị trong trang Chuyên mục
  • Show Excerpts Only: Bật / Tắt hiển thị mô tả bài viết
  • Depth: Chỉnh độ bóng cho mỗi bài viết
  • Posts Title Style: Tùy chỉnh kiểu hiển thị của tiêu đề bài viết  nằm trên hoặc dưới hình)
  • Posts Title Align: canh lề tiêu đề bài viết
  • Date Box Style: Chọn kiểu hiển thị ngày tháng đăng bài

4. Cài Đặt Trang Chủ: Chọn giao diện hiển thị của trang chủ

Có 2 kiểu hiển thị ở trang chủ :

 1. Bài viết mới nhất: Hiển thị tất cả bài viết của website
 2. Trang tĩnh: Hiển thị theo nhu cầu của người sử dụng ( thiết kế, tùy chỉnh theo ý của mình )
  • Trang chủ: chọn một trang bất kỳ thành trang chủ
  • Trang tập hợp bài viết: chọn một trang bất kỳ thành trang chuyên mục

5. Tùy chỉnh Font chữ:

Các font thường sử dụng cho website: Roboto, Open Sans, Arial, Tahoma , …. Mình khuyên các bạn nên sử dụng font Roboto vì tính thông dụng và sự thẩm mỹ của ẻm.