Google cập nhật thuật toán ​​mới thông báo dành cho trang AMP, thông báo cập nhật Search Console và các trang dành cho máy tính để bàn. Một trang web có được tối ưu AMP chuẩn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cập nhật này, giả sử AMP sẽ giúp website có tốc độ tải trang tốt hơn.

Google vừa công bố bản cập nhật thuật toán mới nhất, có tên Google Speed ​​Update, sẽ được tung ra vào tháng 7 năm nay. Chúng tôi đã hỏi Google về một số câu hỏi về bản cập nhật này, bao gồm cách thức này ảnh hưởng đến các trang trên máy tính để bàn, liệu các trang có URL AMP hay không có AMP URL sẽ bị ảnh hưởng, quản trị viên web sẽ nhận được thông báo về Search Console và hơn thế nữa.

Đây là những câu hỏi và câu trả lời từ người phát ngôn của Google:

1. Bạn vẫn đang sử dụng máy tính để bàn tốc độ cho các chỉ số máy tính để bàn?

Đúng, không có thay đổi nào để thông báo cho máy tính để bàn.

2. Với chỉ số xếp hạng trên di động, bảng xếp hạng trên máy tính để bàn sẽ sử dụng tốc độ trang trên điện thoại di động và không sử dụng tốc độ trang trên màn hình?

Không, thay đổi này là về kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động. Như đã đề cập trong bài viết trên blog về lập chỉ mục di động của chúng tôi, trong khi chỉ mục của chúng tôi sẽ được xây dựng từ các tài liệu di động, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trải nghiệm tìm kiếm tuyệt vời cho tất cả người dùng, dù là từ thiết bị di động hay máy tính để bàn.

3. Còn các trang web nhận được thông báo “không khả dụng” trong báo cáo Thông tin chi tiết về tốc độ PageSpeed ​​Insights? Làm thế nào để họ chuẩn bị đúng cho điều này?

Nhà phát triển được khuyến khích suy nghĩ rộng rãi về hiệu suất làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng về trang của họ và xem xét một loạt các số liệu kinh nghiệm người dùng. Chúng tôi khuyến khích các nhà phát triển sử dụng tất cả các công cụ có ý nghĩa đối với họ.

Thông tin chi tiết về tốc độ trang sử dụng dữ liệu từ Báo cáo về Trải nghiệm Người dùng Chrome. Đối với các trang web không có trong bộ dữ liệu Báo cáo Trải nghiệm Người dùng Chrome, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Lighthouse để đánh giá hiệu suất của một trang.

4. Bạn có thể cho chúng tôi một tỷ lệ phần trăm các truy vấn bị ảnh hưởng bởi điều này?

Điều này sẽ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ các truy vấn.

5. Sẽ có sự suy giảm đáng kể trong xếp hạng nếu trang web bị ảnh hưởng?

Tốc độ chỉ là một trong nhiều tín hiệu được sử dụng để xếp các trang. Lưu ý rằng mục đích của truy vấn tìm kiếm vẫn là một tín hiệu rất mạnh, vì vậy một trang chậm có thể vẫn xếp hạng cao nếu nó có nội dung tuyệt vời và có liên quan.

6. Sẽ có một thông báo về một số loại trong Google Search Console hay nó là thuật toán hoàn toàn?

Điều này là hoàn toàn thuật toán. Không có công cụ trực tiếp chỉ ra liệu một trang có bị ảnh hưởng bởi yếu tố xếp hạng mới này hay không.

7. Có sử dụng dữ liệu giống như bạn sử dụng trong công cụ PageSpeed ​​Insights không? Dữ liệu Trải nghiệm Người dùng Chrome?

Ý định của tín hiệu là để cải thiện trải nghiệm người dùng trên tìm kiếm. Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về các loại dữ liệu, chúng tôi khuyến khích các nhà phát triển suy nghĩ rộng về hiệu suất làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng về trang của họ như thế nào và xem xét các số liệu kinh nghiệm người dùng khác nhau khi cải thiện trang web của họ.

8. Điều gì sẽ xảy ra nếu trang web có URL AMP nhưng các URL hợp quy rất chậm? Làm thế nào để một trang web với AMP bị ảnh hưởng bởi điều này?

Cùng một tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các trang, bất kể công nghệ được sử dụng để xây dựng trang. Mục tiêu của thay đổi này là để cải thiện trải nghiệm người dùng tìm kiếm. Trong ví dụ này, vì người dùng từ Tìm kiếm sẽ nhìn thấy một trang AMP, tốc độ của trang AMP sẽ được tính đến. Tuy nhiên, nếu một trang được xây dựng với AMP cung cấp trải nghiệm chậm cho người dùng, nó cũng có thể xếp hạng thấp hơn trong kết quả.

Theo: searchengineland.com