Theo mình nguyên nhân thường gặp nhất của lỗi “500 Internal Server Error” là do tập tin .htaccess gây ra. Nguyên nhân khác có thể do xung đột giữa các plugin hay do quá trình cài đặt WordPress. Thỉnh thoảng, việc giới hạn bộ nhớ PHP cũng dẫn đến 500 Internal Server Error. Vì mình đã liệt kê tất cả các nguyên nhân xảy ra nên mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục lỗi này theo từng nguyên nhân cụ thể như sau:

1. Vì .htaccess là nguyên nhân hàng đầu nên ta giải quyết file này trước tiên. Bạn hãy cài đặt và sử dụng một chương trình FTP truy cập đến thư mục cài đặt WordPress, tìm file .htaccess rồi đổi tên nó thành cài gì đó, .htaccess_oldchẳng hạn. Bây giờ thử tải lại website, nếu không còn gặp lỗi thì bạn đã thành công. Nhưng nhớ truy cập vào khu vực quản trị WordPress, truy cập Settings–>Permalinks rồi bấm nút Save changes để tạo một file .htacess mới nếu không bạn sẽ gặp tiếp lỗi 404 đó.

2. Nếu chưa được, bạn hãy truy cập vào thư mục wp-content/plugins rồi đổi tên từng thư mục plugin để xem cái nào gây lỗi. Ngoài ra thử tăng bộ nhớ PHP để đảm bào việc thiếu bộ nhớ không phải là nguyên nhân gây lỗi. Nếu vẫn thất bại thì bạn phải upload lại thư mục wp-adminwp-includes.

Bạn thử xem nhé. Thân ái!