Trong kịch bản video, các thuật ngữ “phân đoạn”, “phân cảnh” và “bối cảnh” có ý nghĩa khác nhau:

  1. Phân đoạn (Segment): Phân đoạn là một phần nhỏ trong kịch bản video, tương đương với một đoạn ngắn của câu chuyện hoặc một khía cạnh cụ thể trong quảng cáo. Mỗi phân đoạn thường có một mục tiêu, thông điệp hoặc ý tưởng riêng. Phân đoạn giúp chia nhỏ nội dung và tạo cấu trúc cho kịch bản.
  2. Phân cảnh (Scene): Phân cảnh đề cập đến một phần cụ thể của video được quay tại cùng một thời điểm, địa điểm hoặc trong một tình huống nhất định. Mỗi phân cảnh thường có một nội dung, hành động, hoặc diễn biến riêng. Phân cảnh đóng vai trò trong việc tái hiện và truyền đạt các sự kiện, tương tác, hoặc cảm xúc trong kịch bản.
  3. Bối cảnh (Context): Bối cảnh là môi trường, hoàn cảnh, hoặc ngữ cảnh xung quanh các phân cảnh và phân đoạn trong kịch bản. Nó cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, tình huống, và các yếu tố khác để giúp người xem hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của video. Bối cảnh giúp tạo ra sự liên kết và nhất quán trong kịch bản.

Tóm lại, phân đoạn là một phần nhỏ của kịch bản, phân cảnh là một phần cụ thể trong video được quay tại cùng một thời điểm hoặc địa điểm, trong khi bối cảnh là môi trường xung quanh các phân cảnh và phân đoạn để cung cấp thông tin và giải thích cho người xem.