PHẦN NÂNG CAO DÀNH CHO TRANG WEB BÁN HÀNG

Bài học này hướng dẫn các thuộc tính dành cho web bán hàng sau gồm:

  • Kích thước: X,M,L,….
  • Màu: Xanh, Đỏ, Vàng,
  • Size:,…

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐƯA THUỘC TÍNH VÀO SẢN PHẨM

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐƯA THUỘC TÍNH CÓ BIỂN THỂ VÀO SẢN PHẨM

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!