Theme WordPress miễn phí mỗi tháng là một trong những serie khá lâu ở blog mình rồi vì thư viện themeWordPress rất nhiều mà cứ thường xuyên giới thiệu thì không biết bao nhiêu bài cho đủ, vì thế mình mới đăng mỗi tháng cho mọi người tiện theo dõi. Do tháng trước mình có một vài việc bận nên đã bỏ qua chương trình theme miễn phí ở tháng 5, nên tháng này dù cũng hơi bận và gặp một số chuyện không hay nhưng vẫn phải làm một bài cho nó có không khí.

Customizr

Theme WordPress miễn phí đẹp tháng 6 2013

Demo / Download

Emphaino

Theme WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 6 2013

Demo / Download

TBLOG

tblog-full-screen-theme

Demo / Download

Fresh & Clean

fresh-clean-theme

Demo / Download

EdenFresh

eden-fresh-theme

Demo / Download

Heavenly

Theme WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 6

Demo / Download

Chooko

Chooko-theme

Demo / Download

Photo Theme

Photo-wp-theme

Demo / Download

PhotoGram

Theme WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 6 2013

Demo / Download

Fizz 

Fizz-theme

Demo / Download

GeneralPress (bản free bị giới hạn tính năng)

generalpress-free

Demo / Download

Bolder

bolder-theme

Demo / Download

Post Theme

bposttheme

Demo / Download

Trong tháng này số lượng theme mình thu thập được không chỉ có nhiêu đây nhưng mình chỉ lọc ra các theme mà mình thật sự thấy được mắt nhất nên còn có 13 cái  Hy vọng với các theme này bạn có thể sẽ dễ dàng tìm ra được một theme ưng ý hơn.