Toàn bộ bí mật Facebook Ranking factor

Bộ tài liệu Toàn bộ bí mật Facebook Ranking factor bao gồm 40 thuật toán tăng hạng và 16 thuật toán phạt làm giảm thứ hạng của Fan page.

Toàn bộ mọi bí mật về Facebook-1

Link tải file đầy đủ và chi tiết nhất: Toàn bộ bí mật Facebook Ranking factor – part 1