VIDEO SAU HƯỚNG DẪN TẠO MENU CHO SẢN PHẨM

CÁC BƯỚC NHƯ SAU:

B1: TẠO DANH MỤC CHO SẢN PHẨM

B2: TÙY CHỈNH MENU:

CHỌN GIAO DIỆN -> TÙY BIẾN -> MENU

CHỌN MAIN MENU

B3: CHỌN NÚT “THÊM MỤC”

B4: TA SẼ ĐƯA DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÃ TẠO VÀO MENU BẤM VÀO DẤU “+”

B5: TẠO CÁC LIÊN KẾ TỰ TẠO ĐỂ NHÓM CÁC DANH MỤC  CÙNG LOẠI VỚI NHAU.

  • URL: “#”
  • TÊN ĐƯỜNG DẪN” “TÊN LIÊN KẾT”

B6: SẮP XẾP CÁC DANH MỤC THEO THỨ TỰ KÉO VÀ THẢ ĐÚNG VỊ TRÍ

B7: KIỂM TRA XEM ĐÃ THEO ĐÚNG THỨ TỰ MONG MUỐN

B8: BẤM NÚT “ĐĂNG” VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ.

VIDEO HƯỚNG DẪN: