Kế toán viên

dich-vu-ke-toan-hai-duong

1- Tổ chức bộ máy kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán, phù hợp với tổ chức SXKD của Công ty.
2- Thực hiện báo cáo tài chính hàng quý, năm theo quy định của Luật Kế toán; tổ chức hệ thống số liệu để thực hiện báo cáo tài chính quản trị nội bộ, báo cáo tài chính theo yêu cầu thường xuyên, đột xuất của Công ty.
3- Tổ chức thực hiện đúng, kịp thời các quy định về quản lý tài chính, chính sách thuế của Nhà nước đối với Công ty. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với với Ngân sách Nhà nước.
4- Cân đối, huy động vốn đáp ứng các nhu cầu SXKD, đầu tư XDCB của Công ty theo từng thời kỳ, đảm bảo vốn cho hoạt động của Công ty. Điều hành, quản lý, sử dụng dòng tiền của Công ty hiệu quả.
5- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị phục vụ yêu cầu phân tích tài chính định kỳ hàng tháng/quý/năm; giải quyết kịp thời các tồn tại, khó khăn trong quản lý tài chính, kế toán, thuế phát sinh đối với Công ty.
6- Chịu trách nhiệm làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước theo ủy quyền về các nội dung liên quan đến tài chính, kế toán, thuế.

QUYỀN LỢI:
– Có cơ hội thăng tiến, đào tạo, có điều kiện khẳng định bản thân
– Thu nhập = Lương + Thưởng (Cơ hội thu nhập không giới hạn)
– Đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT…)