Chính sách

rs_b_chedodaingo

Chúng tôi cố gắng chỉ tuyển dụng những cá nhân đặc biệt, sẵn sàng thay đổi để thích nghi và làm việc với niềm vui đam mê & chia sẻ cùng cộng sự.

Môi trường thoải mái trong lành, văn phòng làm việc là một ngôi nhà nhỏ được trang trí do chính các thành viên trong công ty quản lý & chăm sóc. Đó là lý do vì sao mọi thành viên LML đều xem văn phòng làm việc là ngôi nhà thứ hai của mình.

LML có ngân sách lớn cho hoạt động đào tạo phát triển nhân viên Không ai là hoàn hảo dù là ở cấp độ nào, chúng tôi luôn coi trọng và cổ vũ cho việc học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới.