Category Archives: Tổng kết

Bảng mô tả công việc các vị trí marketing online

VỊ TRÍ CONTENT MARKETING: Gồm lên kế hoạch xây dựng nội dung cho Website, Diễn đàn, trang chuyên ngành và Bài viết từ khóa liên quan đến sản phẩm dịch vụ. Triển khai công việc theo kế hoạch của trưởng phòng marketing hoặc quản lý. Yêu cầu: Có kiến thức Seo, lên ý tưởng bài […]

Tổng kết markeketing online

Chào Bạn! Đến đây lớp chúng ta đã đi hết toàn bộ các học phần của marketing online, Mình sẽ tóm tắt lại toàn bộ nội dung các học phần lớp đã học sau đây: GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU KINH DOANH HOẶC LÊN Ý TƯỞNG Bước 1: Bạn cần phải hiểu rõ […]